Smarta hem

Idag finns teknik som gör ditt boende enklare, tryggare, bekvämare och som dessutom spar både pengar och miljö. Genom en app i telefonen eller på din läsplatta kan du hålla koll på och styra ditt hus, även när du är på resa. I alla villor Etikhus bygger ingår, för den som vill, en rad funktioner för det smarta hemmet, till exempel:

  • Information om och styrning av temperatur i alla rum. Temperaturen kan också kopplas till inbrottslarmet, som ju talar om för systemet när ni är hemma eller borta.
  • Avstängning av vattnet när ni inte är hemma för att minska risk för vattenskada. Vattnet i huset kan stängas av när inbrottslarmet kopplas på (med viss fördröjning så att tvätt- eller diskmaskin hinner gå klart) och kopplas på igen när inbrottslarmet avaktiveras.
  • Information om elkostnad i realtid, även om hur mycket av elkostnaden som går åt till uppvärmning.
  • Larm om jordfelsbrytaren löser ut.
  • Styrning av ventilationen. Ventilationen kan ställas i ”bortaläge” när inbrottslarmet kopplas på och i ”hemmaläge” när inbrottslarmet kopplas av.

Det finns även flera tillval, exempelvis för att styra belysning, ljud och bild, motorvärmare och bevattning.

SmartHem