FYRSTRANDSBYN ETAPP 4

Parhus

Information   Bostäder   Intresseanmälan

Grundhus och tillval

Välj ert hus

När ni väljer parhus behöver ni bestämma vilken av parhustomterna ni vill bo på, till vänster eller till höger. Planlösningen i husen är spegelvänd mot varandra men är i grundutförandet likadana. De som önskar kan som tillval göra en planlösningsändring som innebär att man får ett sovrum på bottenplan, och därmed lite mindre allrum. 

Husens fasader kläs i stående locklistpanel och täckmålas i en ljusgrå kulör. Carporten med papptak får en grågrön kulör som går igen i alla områdets carports. Taket på bostaden är en betongpanna i granitgrå kulör. Fönstren har aluminiumbeklädd utsida i kulören champagne eller grå/grön RAL 7009 eller motsvarande. Plåtdetaljer i skiffergrått.

Ett intelligent hem – Homeside.

Läs vidare
Tillbaka

Husen i Fyrstrandsbyn kommer att byggas som intelligenta hem. I korthet innebär konceptet att ni får kontroll över den mesta tekniken i hemmet. Ni ser exakt hur mycket energi som används i huset i realtid och kan koppla det till aktuellt elpris. Ni kan detaljstyra varje rum lika enkelt som ni väljer semesterläge för hela huset när ni reser bort. Via en app i er mobiltelefon kan ni styra en rad funktioner. Intelligenta hem är framtidens hem – som ert hem i Fyrstrandsbyn.

Detta får du

Samtliga tomter är på 405–575 m2 och husens boyta är 123 m2. I köpet ingår carport med förråd försett med papptak och en uppfart av singel. Vid entrén ingår skärmtak och en väggfast sittbänk. Trädgården förbereds med matjord för att kratta och så, alternativt rulla ut färdig, gräsmatta.

+

Carport med förråd ingår. Byggnaden har papptak.

+

Trädgården förbereds med matjord för att kratta och så alternativt rulla ut färdig gräsmatta.

+

Väggfast sittbänk vid entrén ingår.

+

Ett skärmtak över entrén ingår.

+

Utomhusarmaturer ingår.

+

Singel på framsidans förgård ingår.

Bostäder

Parhusens boyta är 123 m2 . En planlösningsändring som ger ett extra sovrum på plan 1 går att göra som tillval. Läs mer om tillval under respektive hus. Till parhusen ingår en carport med oisolerat förråd.

Prislista tomter parhus, Fyrstrandsbyn etapp 4

  • Tomt Tomtarea Tomtpris Status
  • 601:A 452 kvm
  • 601:B 452 kvm
  • 604:A 452 kvm
  • 604:B 452 kvm
https://www.etikhus.se/wp-content/uploads/2021/11/tomtkarta_FV3-1.png

Fakta

Förutom att betala för tomten och det hus ni väljer tillkommer avtal och avgifter vid olika tidpunkter under byggprocessen.

Vatten och avloppAnslutningsavgift ca 220 000 kr för kommunalt vatten och avlopp. Etikhus sköter anmälan och inkoppling. 

El och fiber – Anslutningsavgift för elektricitet och fiber är ca 55 000 kronor. Etikhus tar hand om anmälan och inkoppling. 

BygglovsavgiftKostnad för bygglov, startavgift med mera uppgår totalt till ca 50 000 kr. Etikhus ordnar med ansökan och anmälningarna till Varbergs kommun.

Deponi och byggström – Denna kostnad ingår i huspriset.

Lagfart – Kostnaden för lagfart är 1,5 procent av tomtpriset.

Entreprenadavtal Ett entreprenadavtal tecknas enligt branschöverenskommelsen ABS 18. I entreprenaden ingår färdigställandeskydd och ansvarsförsäkring. I avtal med Etikhus ingår dessutom en tioårig garanti avseende isolering på installation och isoleringsmaterial. En extern kontrollansvarig är tecknad för hela projektet. Ingen av parterna har rätt att överlåta avtalet till annan part.

Samfällighetsförening – Du och dina grannar blir medlemmar i en ny samfällighetsförening, som förvaltar kvartersmark i området, d.v.s. den mark som ej är tomtmark eller allmän plats. Med allmän plats menas gator, gång- och cykelbanor samt parken med dagvattendam vilka förvaltas av kommunen. Utfart sker till Trönningenäsvägen, som inte ingår i kommunens väghållningsområde. Debitering för väghållning kan därför tillkomma.

Prislista parhus, Fyrstrandsbyn etapp 4

https://www.etikhus.se/wp-content/uploads/2021/11/tomtkarta_FV3-1.png

Exteriör

Material, detaljer och färger för parhusen i Fyrstrandsbyn är noggrant utvalda av Etikhus i samarbete med arkitekten. Husen får stående locklistpanel täckmålad i en ljusgrå kulör.

Interiör

Inredningen i Etikhus parhus är genomtänkt, tidlös och håller hög kvalitet. För den som önskar finns möjlighet att göra en rad tillval och kompletteringar. Den spännande processen med att utforma ert hus börjar med ett uppstartsmöte med oss, då ni får en produktvalskatalog som presenterar standardinredning och möjliga tillval. 

I broschyren finns mer information om parhusens exteriör och interiör.

Prislista tillval parhus, Fyrstrandsbyn etapp 4