Hållbara hus där människor älskar att bo. Hus som passar in i sin omgivning, som tar vara på det ursprungliga och samtidigt tillför ett nytt historiskt lager i kulturmiljön. Det är Etikhus.

Till försäljning  Bygg med Etikhus

Välkommen till det nya bostadsområdet Stenen

107 NYA BOSTÄDER I TVÅÅKER

Utgångsläget är utmärkt. Det böljande kulturlandskapet med ängs- och hagmarker, gärdesgårdar och åkerholmar är en miljö där människor trivs. Det tar vi vara på när vi skapar det nya bostadsområdet Stenen i Tvååker, strax söder om Varberg. Husen utformas och placeras i landskapet så att den lantliga känslan bevaras. Trädgårdar, gator och gemensamma ytor byggs med samma engagemang som husen. Detta helhetsgrepp bidrar till Stenen blir ett harmoniskt område redan från början. Totalt bygger här Etikhus 107 bostadsrätter, hyresrätter, parhus och villor.

Läs mer om Stenen

Etikhus tänker långsiktigt

Miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart

Etikhus hållbarhetsarbete utgår från FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Vi bygger fina bostäder där människor trivs, samtidigt som vi bidrar till att skapa en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar framtid för kommande generationer.

Läs mer om Etikhus hållbarhetsarbete

Pågående projekt

Visa alla

Stenen i Tvååker

Läs vidare

Brf Krukmakaren

Läs vidare

Fyrstrandsbyn

Läs vidare

Inspiration