Hållbara hus där människor älskar att bo. Hus som passar in i sin omgivning, som tar vara på det ursprungliga och samtidigt tillför ett nytt historiskt lager i kulturmiljön. Det är Etikhus.

Till försäljning  Bygg med Etikhus

Välkommen till det nya bostadsområdet Stenen

107 NYA BOSTÄDER I TVÅÅKER

Utgångsläget är utmärkt. Det böljande kulturlandskapet med ängs- och hagmarker, gärdesgårdar och åkerholmar är en miljö där människor trivs. Det tar vi vara på när vi skapar det nya bostadsområdet Stenen i Tvååker, strax söder om Varberg. Husen utformas och placeras i landskapet så att den lantliga känslan bevaras. Trädgårdar, gator och gemensamma ytor byggs med samma engagemang som husen. Detta helhetsgrepp bidrar till Stenen blir ett harmoniskt område redan från början. Totalt bygger här Etikhus 107 bostadsrätter, hyresrätter, parhus och villor.

Läs mer om Stenen

Hemma hos

Att bo i ett Etikhus

Hur är det att bo i ett Etikhus? I reportagen under Hemma-hos får du möta några av alla de människor som har gett oss förtroendet att bygga deras nya hem. Trevlig läsning!

Läs mer under Hemma hos

Pågående projekt

Visa alla

Bua Hamnplan

Läs vidare

Kvarteret Tärnan

Läs vidare

Stenen i Tvååker

Läs vidare

Inspiration