Vi bygger bostäder som människor älskar

Etikhus + Nära hem

Ett blir två

Etikhus har fått ett systerföretag med det helt nya varumärket Nära hem. Här kommer vår verksamhet som bygger arkitektritade villor och arbetar med byggservice att utvecklas vidare. Det är också här som du hittar alla medarbetare som du mött under Etikhus-varumärket tidigare.

Etikhus kommer att finnas kvar i bolaget Etikhus Group AB med inriktning på projektutveckling av flerbostadshus och markområden.

Etikhus tänker långsiktigt

Miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart husbyggande

Etikhus hållbarhetsarbete utgår från FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Vi bygger fina bostäder där människor trivs, samtidigt som vi bidrar till att skapa en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar framtid för kommande generationer.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Att bo i ett Etikhus

Hur är det att bo i ett Etikhus? Möt några av människor som har gett oss förtroendet att bygga deras nya hem.

Läs vidare