22 december 2016

65 nya hem till SOS Barnbyar

Årets julgåva från Etikhus är 65 nya hem i SOS Barnbyar, lika många hem som vi själva har byggt under 2016. SOS Barnbyar kämpar varje dag för att ge fler barn en trygg uppväxt. I SOS Barnbyar runt om i världen får föräldralösa och övergivna barn ett nytt hem och en familj. Samtidigt arbetar SOS barnbyar förebyggande, för att fler familjer ska kunna hålla ihop och själva kunna ge sina barn en trygg och kärleksfull uppväxt. SOS Barnbyar är en av världens största aktörer inom social omvårdnad av barn och gör skillnad genom långsiktiga och heltäckande insatser. Läs mer om SOS Barnbyar här.