Bygga hus

Från idé till inflyttning

Bygg med Etikhus

Nöjda kunder ger nya kunder och kunder som kommer tillbaka. Så tänker vi och så arbetar vi.

Ett nytt hus är ett stort beslut som ska kännas lika bra i stunden som i framtiden. Huset kan vara litet eller stort, extraordinärt eller traditionellt – vi jobbar likadant och med samma mål. Vi har hjälpt hundratals kunder att bygga nytt hus i bland annat Varberg, Falkenberg och Kungsbacka.

Själva byggprocessen kan upplevas som komplex och vår roll är att hjälpa dig hela vägen, från idé till inflyttning. När du väljer oss skriver du ett enda kontrakt och får en tydlig samarbetspartner. Under byggnationen har vi våra egna snickare och dessutom en ansvarig arbetsledare på plats. Utöver gedigna byggkunskaper har vi lång erfarenhet av projektering, koordinering och administration. Egenskaper som ger dig full kontroll över tider, kostnader och valmöjligheter.

Vill du veta mer om hur vi arbetar eller om hur du gör för att starta ett samarbete med oss, kontakta David Norrman (david@etikhus.se, 0709-67 72 01) eller Johan Karlsson (johan@etikhus.se, 0733-32 88 44).

Arkitektritat

Skräddarsytt boende

Stora hus, små hus, speciella hus, traditionella hus – oavsett vad du söker kan vi hjälpa dig att förverkliga dina visioner om ett nytt hem. Kanske har du redan färdiga ritningar, eller så kan vi hjälpa till att hitta rätt arkitekt. Etikhus samarbetar med ett flertal arkitekter, både fristående och knutna till arkitektbyråer. När vi diskuterat igenom behov, önskemål, drömmar, budget med mera kan vi tillsammans bestämma vilken arkitekt som passar bäst för ditt hus och din tomt.

Om du vill veta mer om Etikhus arkitekttjänster eller har ritningar klara, kontakta Johan Karlsson (johan@etikhus.se, 0733-32 88 44) eller David Norrman (david@etikhus.se, 0709-67 72 01).

Totalentreprenad

Enklaste sättet att bygga hus på

För dig som ska bygga hus är totalentreprenad det enklaste sättet att bygga på. Här är några exempel på steg på vägen, från entreprenadkontrakt till att ni tar emot nycklarna till ert inflyttningsklara hus:

Entreprenadkontrakt – Ett entreprenadkontrakt enligt ABS 09 undertecknas, där utförandet på huset beskrivs samt ansvarsförhållanden mellan er som byggherre och oss som entreprenör formaliseras.

Bekräftelseprocess – I bekräftelseprocessen planeras vilka val som behöver göras och när dessa ska göras, allt från val av fasadpanel, köksinredning och tapeter till placering av eluttag. Här går det att ändra på val som är angivna i det undertecknade entreprenadkontraktet, alla ändringar dokumenteras. Vi guider er igenom alla stegen, så att besluten tas i rätt ordning, i takt med att bilden av ert färdiga hus växer fram.

Projektering – Under projekteringen tas bygghandlingar fram och en utförlig tidsplan för bygget upprättas.

Genomgång och presentation av snickare – Inför att bygget startar har vi en gemensam genomgång av bygghandlingar och tidsplan. Ni får också en presentation av snickarna från Etikhus, som ska bygga ert hus.

Byggnation – Bygget av huset startar med markarbeten och gjutning av grunden. När detta är klart etablerar sig dina snickare på bygget och huset byggs. Ni får gärna besöka arbetsplatsen under byggets gång, men det är viktigt att detta sker genom bokade möten.

Städning och besiktning – När huset är färdigbyggt är det dags för slutstädning. En gemensamt utsedd besiktningsman genomför slutbesiktningen, då även produktionsansvarig, snickarna och ni som byggherre deltar.

Inflyttning – När allt är godkänt utfärdar stadsbyggnadskontoret ett slutbesked, vilket är ett bevis från kommunen att ni som byggherre har uppfyllt samhällets krav. Gratulerar, ert hus är nu klart att flytta in i.

Homeside

Spar på pengar och miljö

Idag finns teknik som gör ditt boende enklare, tryggare, bekvämare och som dessutom spar både pengar och miljö. Genom en app kan du hålla koll på och styra ditt hus, även när du är på resa. I alla villor Etikhus bygger ingår, för den som vill, en rad funktioner för det smarta hemmet, till exempel:

  • Information om och styrning av temperatur i alla rum. Temperaturen kan också kopplas till inbrottslarmet, som ju talar om för systemet när ni är hemma eller borta.
  • Avstängning av vattnet när ni inte är hemma för att minska risk för vattenskada. Vattnet i huset kan stängas av när inbrottslarmet kopplas på (med viss fördröjning så att tvätt- eller diskmaskin hinner gå klart) och kopplas på igen när inbrottslarmet avaktiveras.
  • Information om elkostnad i realtid, även om hur mycket av elkostnaden som går åt till uppvärmning.
  • Larm om jordfelsbrytaren löser ut.
  • Styrning av ventilationen. Ventilationen kan ställas i ”bortaläge” när inbrottslarmet kopplas på och i ”hemmaläge” när inbrottslarmet kopplas av.

Det finns även flera tillval, exempelvis för att styra belysning, ljud och bild, motorvärmare och bevattning.

Samarbetspartners

Etikhus samarbetspartners

När vi bygger ditt nya hem tar vi hjälp av våra duktiga samarbetspartners: Colorama för färg och tapeter, Happy Homes för kakel och klinker samt Elektra för el och belysning. När det gäller kök, tvätt och garderober har vi flera samarbetspartners.