Eftermarknad

Ibland är oturen framme och något i ditt hus fungerar inte som det ska. I en sådan situation gör vi allt vi kan för att du ska få rätt hjälp och få problemet åtgärdat. Beroende på vad felet är finns det olika sätt för att göra din reklamation. På den här sidan hittar du information om hur du går till väga.

Felsökning – Drift- och skötselinstruktion
Vid inflytning fick du en USB-sticka innehållande drift- och skötselinstruktioner för din bostad. Börja med att se om du kan hitta lösningen på problemet i dessa instruktioner. Om problemet kvarstår, använd formuläret nedan.

Akuta ärenden
Om en akut händelse inträffar, till exempel ett allvarligt problem med vatten eller el, behöver du på egen hand kontakta en entreprenör som hjälper dig åtgärda felet. Tänk på att du har ett eget ansvar för att minimera risken för att en skada blir större. Efter att du kontaktat en entreprenör kontaktar du Etikhus via formuläret nedan. Du bör även anmäla skadan till ditt försäkringsbolag.

Garantibesiktning
När din villa blir 2 år kan vi utföra en garantibesiktning. Om felet du vill anmäla inte är akut och din garantibesiktning ska äga rum i närtid kan du samla dina frågor till dess att vår personal besöker dig. Då kan ni titta på felen tillsammans under besiktningen.

Observera att vi inte har jourverksamhet och därför inte hanterar reklamationsärenden under kvällar och helger. Vi finns här för råd och stöd under ordinarie arbetstider.

Anmäl ditt ärende här.