7 juni 2019

Etapp 3 i Fyrstrandsbyn börjar nu byggas

Nu har markarbetena för etapp 3 i Fyrstrandsbyn startat. I de första två etapperna har 46 hus byggts, där de nya ägarna till det senaste nu håller på att förbereda inflyttningen. I etapp 3 byggs byggs ytterligare 13 hus, varav elva redan är bokade. Inflyttning här planeras ske i jämn takt, med det sista huset klart hösten 2020. Mer information om etapp 3 i Fyrstrandsbyn finns här.