30 augusti 2019

Etikhus en av vinnarna i Västerport

Etikhus tävlingsbidrag ”Mer än ett hus” är ett av de vinnande förslagen i Varbergs kommuns markanvisningstävling för Västerport. Etikhus förslag, som är framtaget i samarbete med Radar arkitekter, Norlandia Care, Monsén arkitekter och Joels brygga, innehåller bostadsrätter, äldreboende som hyresrätter, förskola samt restaurang.

I sin motivering till varför just Etikhus bidrag blev utvalt skriver juryn bland annat följande:

”Ett spännande och lekfullt förslag som utvecklat ett starkt koncept utifrån en flört med hamnens lasta, lossa, stuva och trava. Resultatet är ett starkt hörn utmed kajstråket som balans till den södra hörnan mot Hamntorget. Genom få medvetna kulör- och materialval skapas en sammanhållen helhet som bryts upp av utstickande burspråk, tittskåp och balkonger. Med hög detaljeringsgrad i sinnligt utförande signalerar projektet intimitet och frihet. … Mer än ett hus är ett gediget och grundligt genomarbetat förslag som har förutsättningar att vara vad det lovar – mer än ett hus. Med ett starkt koncept kring förskola, äldreboende och restaurang tillsammans med en spänstig gestaltning, är detta ett förslag som kommer att kunna bli ett av guldkornen i den nya stadsdelen.”

Mer information om Etikhus byggnation i Västerport finns under Projektutveckling här.