9 maj 2018

Etikhus klimatbokslut 2017

Publikationen Klimatbokslut Halland 2017 har nu publicerats och Etikhus är för tredje året i rad en av deltagarna. Etikhus klimatbelastning kommer i huvudsak från två områden: interna transporter till byggarbetsplatser samt energianvändningen i lokaler och byggprojekt. Jämfört med 2016 har klimatpåverkan minskat med 4 % samtidigt som omfattningen av verksamheten har ökat med 8,9 %.

Klimatbokslut Halland är ett initiativ från Energi- och MiljöCentrum (EMC) och är ett forum för deltagarna att hitta nya vägar framåt i hållbarhetsarbetet, samt inspireras av hur andra har gjort. Resultatet redovisas varje år i ett gemensamt klimatbokslut och 2017 års version finns att läsa här.