29 juni 2015

Etikhus Poveldiplomerat

Povel är ett verksamhetsledningssystem för byggföretag som innehåller styrverktyg för i första hand kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Etikhus är nu Poveldiplomerat, vilket är ett bevis på att det är bra ordning och reda på verksamheten. Povel är ett utmärkt stöd för att lägga upp ledningsarbetet på ett strukturerat sätt och fokuserar inte bara på krav utan även på hur att hitta förbättringsmöjligheter. Så här skriver Povel på sin hemsida om Etikhus: ”Etikhus AB har genomfört sin Diplomeringsrevison med gott resultat. Revisioner genomfördes både på kontoret och ute på arbetsplatserna för att bekräfta att systemet även fungerar i praktiken. Vi lyfter på hatten och välkomnar Etikhus in bland de Poveldiplomerade företagen!”