16 mars 2018

Etikhus startar skolprojekt

60 elever i årskurs 5 i Tvååker lär sig nu mer om hållbar samhällsbyggnad. Etikhus nystartade skolprojekt är en del i kommunens satsning på samverkan mellan skola och arbetsliv, för att elever ska utveckla förståelse för arbetsliv och arbetsmarknad utifrån olika branscher, yrken och perspektiv.

Fram till sommaren besöker Etikhus alla femteklassare på Bosgårdsskolan regelbundet, för att tillsammans med eleverna arbeta kring hur man planerar och bygger ett helt nytt bostadsområde så att det blir hållbart. Projektet tar avstamp i det helt nya bostadsområdet Stenen i västra delen av Tvååker. Här ska Etikhus bygga hyreslägenheter, bostadsrätter, parhus och villor. Tillsammans blir det över 100 nya bostäder. Mer information om Stenen finns här.

Stenen har redan från början höga natur- och kulturvärden. Eleverna kommer att arbeta med tre block som handlar om ekonomisk, ekologisk respektive social hållbarhet. Projektet avslutas med en vernissage den 7 juni, då föräldrar och andra intresserade får ta del av barnens perspektiv på hållbart byggande i den nya delen av Tvååker – bostadsområdet Stenen.