12 april 2019

Etikhus utvalda att bygga det nya området Bua Hamnplan

Etikhus har vunnit Varbergs kommuns markanvisningstävling för Bua Hamnplan. Etikhus förslag utgår från en blandad bebyggelse, som både passar in i och tillför något nytt till det attraktiva området Bua Hamnplan. Kärnvärden för förslaget är havsnära, livskvalitet och variation. Området ska innehålla olika typer av bostäder, verksamhetslokaler och en park mot hamnen. Husens höjd varierar mellan en och fyra våningar.

Arkitekturen har inspirerats av fiskelägets ofta lite gyttriga miljöer, där husen ligger tätt och skyddar varandra från väder och vind. Samtidigt knyter strukturen an till befintliga stråk, som Buaborna är vana att använda på sin väg mellan befintliga bostäder och hamnen. Detta tillägg i hamnmiljön blir en tydlig egen årsring från vår tid, som passar in i sin omgivning i val av material, färger och storlekar och placering på husen.

Bua Hamnplan ska också vara något mer än ett bostadsområde. Här ska finnas plats för olika verksamheter och en trevlig parkmiljö. Etikhus vill skapa ett område som ger något tillbaka till Bua, ett område där Buaborna kan mötas och som också bidrar till att utveckla orten som en destination.

Arkitekt är Radar arkitektur som Etikhus har samarbetat med tidigare, till exempel när det gäller villaområdet Fyrstrandsbyn i Trönningenäs och bostadsområdet Stenen i Tvååker.

Bua Hamnplan är ett projekt som passar oss på Etikhus väldigt bra. Vi vill erbjuda bostäder i olika lägen, storlekar och bostadsformer. Vi gillar också när vi får möjlighet att ta ett helhetsgrepp på husen, marken mellan husen och kringmiljön. Då kan vi skapa ett harmoniskt område som hänger ihop, ett område där människor trivs.