29 november 2018

Förnyad certifiering av Etikhus ledningssystem

Etikhus certifikat enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö) har idag förnyats. Certifikatet utfärdades den 13 januari 2015. Se certifikatet här.