20 oktober 2021

Framflyttad säljstart Fyrstrandsbyn etapp 4

I slutet av april 2021 fattade vi beslutet att skjuta upp säljstarten av Fyrstrandsbyn etapp 4 med anledning av att Varbergs kommun ännu inte fattat beslut gällande detaljplanen för området. Den nya säljstarten är preliminärt bokad till 25 november 2021. Vi förstår att detta väcker många frågor, nedan har vi sammanställt det vi vet idag. Du som står på intresselistan kommer uppdateras via mail så fort ny information kommer.

 

 

Varför är säljstarten uppskjuten?
Säljstarten är uppskjuten på grund av att Varbergs kommun ännu inte fattat beslut gällande detaljplanen. Detta beror på att det dykt upp synpunkter från boende i området och kommunens tidplan har därmed skjutits fram. Vi kan inte skriva avtal med våra kunder ifall beslutet om detaljplanen påverkar förutsättningarna för byggnationen i området.

När blir säljstarten av?
Vi har preliminärbokat försäljningsstarten till 25 november 2021.

Vilken plats i kön har vi?
Vi har ingen möjlighet att svara på det just nu då vi inte börjat arbeta med listan i sin helhet ännu eftersom vi fortfarande befinner oss i projekteringsfas. Tomtfördelningen kommer äga rum i samband med säljstarten.

Våra erfarenheter från tidigare projekt är att de som anmält sig tidigt också får erbjudandet om att köpa en tomt, men eftersom en del intressenter också faller bort under resans gång finns det absolut chans även för de som tillkommit på listan lite senare. Det är omöjligt för oss att beräkna hur många som faller bort.

Vilka husmodeller kommer i området?
Etapp 4 kommer skilja sig från tidigare etapper i Fyrstrandsbyn. Den här gången har vi andra förutsättningar i detaljplan och bygglov att förhålla oss till. Eftersom det inkommit synpunkter från boende i området gällande hur detaljplanen utformats har vi valt att vara lyhörda och justera planen. Det innebär att radhusen som fanns med i första läget nu har utgått och ersatts av sex villatomter. Detta innebär att området kommer bestå av villor och parhus. Det planeras för sex olika villamodeller att välja mellan, samtliga med flera olika planlösningsalternativ och tillval.

Hur många bostäder är det i etapp 4?
Hela etapp 4 består av ungefär 50 bostäder. Etapp 4 kommer delas upp i tre deletapper där den första är den som avses börja säljas i höst.

Vilka tomter kommer släppas vid säljstarten?
Vid säljstarten i november släpps första deletappen bestående av ca 20 tomter. Det aktuella området för byggnation i första deletappen är markerat i färg i situationsplanen nedan.

När kommer ritningar och bilder på husen?
Ritningar och all övrig information gällande husen kommer presenteras i samband med säljstarten. Några 3D-renderade bilder kan ni redan nu se här.

Finns det någon prisindikation på tomter och hus?
Tomtpriserna för villatomter kommer att ligga i prisspannet 1 700 000 till 2 375 000 kr. Tomtpriserna för parhus kommer ligga i prisspannet 875 000 till 1 100 000 kr. Vi återkommer med information om huspriserna i samband med säljstarten.

Hur ser den kommande processen ut?
Vi återkommer med mer information så snart det finns en detaljplan på plats.

När är byggstart och planerad inflyttning?
I dagsläget står vi fast vid att första byggstart äger rum under andra kvartalet 2022 med första inflyttning samma höst.

Kan vi boka in ett möte med er redan nu?
Nej, vi avvaktar med individuella möten tills vi vet att detaljplanen går upp i september/oktober.

Vi kommer sammarbeta med Fastighetsbyrån Varberg. De kommer hjälpa till med försäljningen av tomterna i området. När tomtköpet är klart kommer vi på Etikhus ha den fortsatta dialogen med tomtägarna.

Vill du stå med på intresselistan för Fyrstrandsbyn etapp 4 hittar du intresseanmälan här.

Senast uppdaterad 2021.10.20