FYRSTRANDSBYN ETAPP 4

Villa F1-3

Information   Bostäder   Intresseanmälan

Grundhus och tillval

Välj ert hus

Som tomtköpare ska ni ta ställning till vilket hus och vilka tillbyggnader, eller additioner som vi kallar det, som blir optimalt för just er familj. 

Oavsett vilket grundhus ni väljer finns stora möjligheter att påverka utformningen, utan att området som helhet förlorar sin harmoniska karaktär. Behöver ni gästrum, extra sovrum eller större sällskapsytor? Tack vare flexibiliteten i Fyrstrandsbyns erbjudande kan ni få ett hus som passar just era behov och önskemål. 

Husen, som känns igen från tidigare etapper i Fyrstrandsbyn, har en enkel och tydlig form. De har monokroma färgsättningar, det vill säga samma kulör på tak och fasader. Ni väljer den färgsättning som tilltalar er mest, vit, röd, svart eller järnvitriol. Material, utrustning och inredning har valts med omsorg. Sällskapsytorna är väl tilltagna och sovavdelningarna avskilda, så att det blir enkelt att välja samvaro eller enskildhet.

Ett intelligent hem – Homeside.

Läs vidare
Tillbaka

Husen i Fyrstrandsbyn kommer att byggas som intelligenta hem. I korthet innebär konceptet att ni får kontroll över den mesta tekniken i hemmet. Ni ser exakt hur mycket energi som används i huset i realtid och kan koppla det till aktuellt elpris. Ni kan detaljstyra varje rum lika enkelt som ni väljer semesterläge för hela huset när ni reser bort. Via en app i er mobiltelefon kan ni styra en rad funktioner. Intelligenta hem är framtidens hem – som ert hem i Fyrstrandsbyn.

Detta får du

Samtliga tomter är på 1 109–1 275 m2. I köpet ingår singel på förgård och utomhusarmaturer. De tre grundhusen har ett gemensamt formspråk. Till alla hus ingår dessutom ett förråd på ca 15m2, med väggfast sittbänk utvändigt. 

+

Du kan välja mellan tre arkitektritade grundhus i olika storlekar och olika prisklasser.

+

Ett fristående förråd på 15 kvm ingår i alla hus. Förrådet har även en väggfast sittbänk ut mot förgården. Ett tak mellan hus och förråd skyddar vid ytterdörren.

+

Utomhusarmaturer ingår.

Bostäder

De tre grundhusen har ett gemensamt formspråk. Boarean varierar från 111 m2 till 160 m2 i sitt grundutförande, det vill säga utan eventuella additioner. Till alla hus ingår dessutom ett förråd på ca 15 m2, med väggfast sittbänk utvändigt. Förrådet kan inredas på olika sätt, se addition A.

Prislista tomter F1-3

  • Tomt Tomtarea Tomtpris Status
  • 701 1 167 kvm 2 325 000 kr
  • 702 1 272 kvm 2 300 000 kr
  • 703 1 265 kvm 2 200 000 kr
  • 704 1 113 kvm 2 300 000 kr
  • 705 1 109 kvm 2 300 000 kr
  • 706 1 275 kvm 2 375 000 kr Bokad
https://www.etikhus.se/wp-content/uploads/2021/11/tomtkarta_F1-1.png

Fakta

Förutom att betala för tomten och det hus ni väljer tillkommer avtal och avgifter vid olika tidpunkter under byggprocessen.

Vatten och avloppAnslutningsavgift ca 260 000 kr för kommunalt vatten och avlopp. Etikhus sköter anmälan och inkoppling. 

El och fiber – Anslutningsavgift för elektricitet och fiber är ca 55 000 kronor. Etikhus tar hand om anmälan och inkoppling. 

BygglovsavgiftKostnad för bygglov, startavgift med mera uppgår totalt till ca 60 000 kr. Etikhus ordnar med ansökan och anmälningarna till Varbergs kommun.

Deponi och byggström – Denna kostnad ingår i huspriset.

Lagfart – Kostnaden för lagfart är 1,5 procent av tomtpriset.

Entreprenadavtal Ett entreprenadavtal tecknas enligt branschöverenskommelsen ABS 18. I entreprenaden ingår färdigställandeskydd och ansvarsförsäkring. I avtal med Etikhus ingår dessutom en tioårig garanti avseende isolering på installation och isoleringsmaterial. En extern kontrollansvarig är tecknad för hela projektet. Ingen av parterna har rätt att överlåta avtalet till annan part.

Samfällighetsförening – Du och dina grannar blir medlemmar i en ny samfällighetsförening, som förvaltar kvartersmark i området, d.v.s. den mark som ej är tomtmark eller allmän plats. Med allmän plats menas gator, gång- och cykelbanor samt parken med dagvattendam vilka förvaltas av kommunen. Utfart sker till Trönningenäsvägen, som inte ingår i kommunens väghållningsområde. Debitering för väghållning kan därför tillkomma.

Prislista villa F 1-3, Fyrstrandsbyn etapp 4

Exteriör

Material, detaljer och färger för radhusen i Fyrstrandsbyn är noggrant utvalda av Etikhus i samarbete med arkitekten. Villorna får stående rakkantad falspanel i finsågad gran som täckmålas i rött, svart eller vitt, alternativt behandlas med järnvitriol. Andra val är inte möjliga.

Interiör

Villorna i Fyrstrandsbyn får inredning av hög standard. För den som önskar finns möjlighet att göra en rad tillval. Den spännande processen med att utforma ert hus börjar med ett uppstartsmöte med oss, då ni får en produktkatalog som presenterar standardinredning och möjliga tillval.

 

I broschyren finns mer information om villornas exteriör och interiör.