FYRSTRANDSBYN ETAPP 4

Villa FV1-3

Information   Bostäder   Intresseanmälan

Grundhus och tillval

Välj ert hus

Villorna finns i olika storlekar och med olika alternativ på planlösningar. Grundmodellerna är 1-plan, 1,5-plan eller 2-plan. 1,5-plansmodellen kan även fås med takkupa. Om man väljer 1,5-plan kan man välja att inreda övervåningen i ett senare skede.

Alla villor utom Villa FV1 kan välja till en cabana i mån av plats på tomten. Cabanan finns i två olika utföranden, inbyggd eller öppen. Cabanan är en förlängning av husets sociala ytor, en påbyggd veranda som nås utifrån. Låt cabanans användningsområde skifta med årstiderna – från middag ljumna sommarkvällar, till glöggmingel i december och plats för förodling fram på vårkanten.  

Som fasad väljer ni mellan stående locklistpanel eller slätspontad träpanel. Carporten, som erbjuds som ett tillval, är försett med sedumtak och målas i en grågrön kulör. Taket på bostaden är betongpannor i en granitgrå kulör som har en naturlig färgskiftning. Tak i falsad plåt kan väljas som tillval. Fönster har aluminiumbeklädd utsida i grå kulör.  Alla fönster har löstagbara spröjs. Plåtdetaljer i samma kulör som fönster.

Rymliga volymer med fina siktlinjer kännetecknar villornas interiörer. Ytor för tvättstuga, badrum och förvaring i anslutning till entréhallen är generöst tilltagna. 

Ett intelligent hem – Homeside.

Läs vidare
Tillbaka

Husen i Fyrstrandsbyn kommer att byggas som intelligenta hem. I korthet innebär konceptet att ni får kontroll över den mesta tekniken i hemmet. Ni ser exakt hur mycket energi som används i huset i realtid och kan koppla det till aktuellt elpris. Ni kan detaljstyra varje rum lika enkelt som ni väljer semesterläge för hela huset när ni reser bort. Via en app i er mobiltelefon kan ni styra en rad funktioner. Intelligenta hem är framtidens hem – som ert hem i Fyrstrandsbyn.

Detta får du

Samtliga villatomter är på 588–977 m2. Vid entrén ingår entrétak med tillhörande raster som skydd mot vinden, en väggfast sittbänk och utomhusarmaturer.

+

Entrétak med tillhörande raster ingår.

+

Väggfast sittbänk vid entrén ingår.

+

Utomhusarmaturer ingår.

+

Carport/garage med förråd finns tillgängligt som tillval.

Bostäder

De tre grundhusen har ett gemensamt formspråk. Boarean varierar från 84,1 m2 till 163,8 m2 i villornas grundutförande, det vill säga utan eventuella tillval. Läs mer om tillval under respektive hus.

Prislista tomter

 • Tomt Tomtarea Tomtpris Status
 • 501 830 kvm 1 900 000 kr Bokad
 • 502 830 kvm 1 900 000 kr
 • 503 752 kvm 1 900 000 kr
 • 504 760 kvm 1 900 000 kr
 • 505 731 kvm 1 800 000 kr Bokad
 • 506 717 kvm 1 800 000 kr Bokad
 • 521 696 kvm 1 800 000 kr
 • 522 611 kvm 1 800 000 kr
 • 523 714 kvm 1 700 000 kr
 • 524 680 kvm 1 700 000 kr Bokad
https://www.etikhus.se/wp-content/uploads/2021/11/tomtkarta_FV3-1.png

Fakta

Förutom att betala för tomten och det hus ni väljer tillkommer avtal och avgifter vid olika tidpunkter under byggprocessen.

Vatten och avloppAnslutningsavgift ca 240 000 kr för kommunalt vatten och avlopp. Etikhus sköter anmälan och inkoppling. 

El och fiber – Anslutningsavgift för elektricitet och fiber är ca 55 000 kronor. Etikhus tar hand om anmälan och inkoppling. 

BygglovsavgiftKostnad för bygglov, startavgift med mera uppgår totalt till ca  60 000 kr. Etikhus ordnar med ansökan och anmälningarna till Varbergs kommun.

Deponi och byggström – Denna kostnad ingår i huspriset.

Lagfart – Kostnaden för lagfart är 1,5 procent av tomtpriset.

Entreprenadavtal Ett entreprenadavtal tecknas enligt branschöverenskommelsen ABS 18. I entreprenaden ingår färdigställandeskydd och ansvarsförsäkring. I avtal med Etikhus ingår dessutom en tioårig garanti avseende isolering på installation och isoleringsmaterial. En extern kontrollansvarig är tecknad för hela projektet. Ingen av parterna har rätt att överlåta avtalet till annan part.

Samfällighetsförening – Du och dina grannar blir medlemmar i en ny samfällighetsförening, som förvaltar kvartersmark i området, d.v.s. den mark som ej är tomtmark eller allmän plats. Med allmän plats menas gator, gång- och cykelbanor samt parken med dagvattendam vilka förvaltas av kommunen. Utfart sker till Trönningenäsvägen, som inte ingår i kommunens väghållningsområde. Debitering för väghållning kan därför tillkomma.

Prislista villa, Fyrstrandsbyn etapp 4

Exteriör

Material, detaljer och färger för husen i Fyrstrandsbyn är noggrant utvalda av Etikhus i samarbete med arkitekten. Välj mellan stående locklistpanel alternativt slätspontad träpanel, målad med täckfärg alternativt lasyr. Ni väljer fritt mellan ljusgrå, mörkgrå eller lasyr i brun/grå kulör. Andra förändringar är inte möjliga.

Interiör

Inredningen i Etikhus villor är genomtänkt, tidlös och håller hög kvalitet. För den som önskar finns möjlighet att göra en rad tillval. Den spännande processen med att utforma ert hus börjar med ett uppstartsmöte med oss, då ni får en produktkatalog som presenterar standardinredning och möjliga tillval.

I broschyren finns mer information om villornas exteriör och interiör.