15 september 2016

Fyrstrandsbyn växer fram

Det byggs för fullt i Fyrstrandsbyn och sju hus är redan täta för väder och vind. Till jul har de första fem familjerna flyttat in och ytterligare sju hus är då resta. Vi har nu också startat finplanering av tomterna, bland annat med plantering av häckar och markarbeten vid förgårdar. Om du vill veta mer om hus, tomter och helhetstänkande i Fyrstransbyn, kontakta David Norrman på 0709-67 72 01 eller på david@etikhus.se.