5 november 2013

Sönnemarksområdet

Detaljplanen för Sönnemarksområdet har nu vunnit laga kraft och det innebär att vi kan starta arbetet med att bygga de första bostadsrätterna i Träslövsläge. Området ligger i centrala Träslövsläge, eller Läjet som det också kallas, strax väster om kyrkan och tillfart blir från Sönnemarksvägen, som går mellan Skepparevägen och Hästskovägen. I det detaljplanelagda området finns också fyra villatomter.