18 december 2014

Inflyttning i Sönnermark

Sönnermarksområdet med bästa läge nära havet i centrala Träslövsläge stod klart hösten 2014. Etikhus byggde tio bostadsrätter varav fyra som fristående hus och övriga i längor med tre bostadsrätter vardera. Bostäderna är nu överlämnade och i december kunde köparna flytta in. Lägenheterna är i ett plan med möjlighet att inreda loft. Bostadshusen har träpanel som målas i ljus färg. De fristående förråden är faluröda och för tankarna till hamnens sjöbodar.

Läs mer i broschyren om Sönnermark här.

Arkitekt: Sweco Architects i Göteborg
Finplanering trädgård:  Radar arkitektur & planering AB
Exteriöra snickardetaljer & färgsättning: Inhouse Etikhus, arkitekt Erica Henrysson
Interiöra stillinjer: Inhouse Etikhus, Stina Andersson
Byggår: 2013–2014