5 februari 2018

Mer hållbara medarbetare

Etikhus fortsätter hållbarhetsarbetet med personalen. Eftersom ökad hållbarhet är något som berör hela vår livsstil, inte bara jobbet, är också våra kollegors respektive välkomna att delta. Innan jul åt vi middag tillsammans och tittade sedan på Al Gores uppföljning till filmen ”En obekväm sanning. Nu har Malin Forsgren från företaget 2050 föreläst för oss alla om varför det är viktig att agera och vad du och jag kan göra för att ta ”några steg mot ett minskat fotavtryck”. Malin visade på konkreta åtgärder och vilka möjligheter vi har att även påverka andra. Är vi duktiga på att planera våra matinköp och inte kasta för mycket mat? Hur transporterar vi oss? Och när kan Etikhus vara fossilfritt?

Etikhus hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030. FN:s medlemsländer har antagit Agenda 2030, en agenda som inrymmer 17 globala mål för hållbar utveckling. De globala målen balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.