2 september 2015

46 nya villor i Trönningenäs

Etikhus ska bygga 46 nya villor i Trönningenäs, sju kilometer norr om centrala Varberg. Detaljplanen för området vann laga kraft i slutet av juli.

– Det är ett unikt koncept vi har tagit fram tillsammans med arkitekterna på Radar Arkitektur. Vi bygger inte bara husen utan också en helt färdig kvartersmiljö med smitvägar mellan husen och smala gator som också är anpassade för att människor ska trivas och känna sig säkra där. Husägarna får också stora möjligheter att påverka sitt boende, säger Ulf Werner, delägare Etikhus.

I området kan man välja mellan tre arkitektritade grundhus i olika storlekar. Varje hus kan kompletteras med tillägg speciellt anpassade till husen, exempelvis gästavdelning, vinterträdgård, kontor och ateljé. Arkitekten kallar dessa tillägg additioner och de som inte tas med vid nybyggnationen kan byggas till senare.

– Arkitekterna har ritat flexibla hus som passar fint in i den lantliga miljön och helhetstänket ger ett område som blir harmoniskt att bo i redan från början, säger Ulf Werner.

Tomterna är på cirka 1200 kvadratmeter och husen på mellan cirka 100 och cirka 250 kvadratmeter. Husen har en förgård på framsidan, medan den mer privata trädgården på baksidan avgränsas av häck, plank och carport (eller garage om man väljer det alternativet). Det öppna och oskyddade halländska landskapet bryts i steg ner till mer privata områden.

Området ligger vid Trönningenäsvägen, väster om Fyrstrandsvägen. Inflyttning i de första villorna planeras till slutet av 2016 eller början av 2017.

– Vi håller på att diskutera vad området ska heta. Ett förslag som vi funderar på är Fyrstrandsbyn. Namnet knyter an både till bykänslan området kommer att få och till närområdet, med Fyrstrandsfjorden strax norr om och Fyrstrandsvägen som granne, säger Ulf Werner.

 

För mer information, kontakta Ulf Werner, tfn 0340-50 07 12, ulf@etikhus.se.

 

Området, som kanske kommer att kallas Fyrstrandsbyn, får en harmonisk helhet, samtidigt som det finns stora möjligheter för de boende att välja ett hus som passar just för deras behov.
Området, som kanske kommer att kallas Fyrstrandsbyn, får en harmonisk helhet, samtidigt som det finns stora möjligheter för de boende att välja ett hus som passar just för deras behov.

 

Etikhus bygger 46 nya villor i Trönningenäs, sju kilometer norr om Varbergs centrum.
Etikhus bygger 46 nya villor i Trönningenäs, sju kilometer norr om Varbergs centrum.