1 september 2014

Etikhus bygger spektakulärt hus i Göteborg

Etikhus ska i Lundby på Hisingen i Göteborg bygga ett mycket speciellt hus med cirka 50 lägenheter.

Fastigheten ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt område och idag finns här ett flera hundra år gammalt hus, Putsegården. Putsegården uppmärksammades redan på 1940-talet som värt att bevara och Stadsmuseet, dåvarande Historiska museet, gjorde en uppmätning och fotodokumentation av Putsegården 1948. Idag är Putsegården i så dåligt skick att det inte går att renovera. Istället ska en återuppbyggd Putsegård, efter dokumentationen från 1948, bli en del av en ny fastighet, som växer över tomten och möter bostadsområdet från 1950-talet på andra sidan av fastigheten.

– Vi är inne i en expansionsfas och har både flyttat in i ett nytt, större kontor och anställt mer personal. Putsegården är första steget i vår strategi att satsa på flerbostadsprojekt även utanför Varbergs kommun, säger Ulf Werner, Etikhus.

Byggstarten är planerad till slutet av 2015 och inflyttning i de nya lägenheterna blir under första halvan av 2017. I den högsta delen kan det bli upp till tio våningar. Formspråket rör sig från Putsegårdens ursprungliga till ett betydligt mer nutida, där vinklar och färger från den under generationer påbyggda Pustegården har inspirerat arkitekten.

– I vårt projekt Teckningsläraren i Varberg behöll vi ett äldre bostadshus och lät det bli en del i en ny bostadsrättsförening, vilket liknar hur det nya huset i Lundby ska byggas. Våra erfarenheter och vår kunskap tilltalade både säljaren och arkitekten och även Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, vilket gjorde att vi fick möjlighet att förvärva och fullfölja projektet, säger Ulf Werner.

För mer information, kontakta Ulf Werner, tfn 0340-50 07 12, ulf@etikhus.se

Putsegarden

Bildtext: Det nya bostadshuset tar tillvara det gamla och låter det växa in i det nya. Totalt blir det cirka 50 nya lägenheter. Illustration: w h a t ! arkitektur

Putsegarden_kartaBildtext: Putsegården ligger i Lundby, ovanför Lindholmen på Hisingen i Göteborg.