14 februari 2017

Etikhus vinner Varbergs kommuns byggnadspris – för andra gången

Vid en ceremoni i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i Varberg den 14 februari delades Varbergs kommuns byggnadspris 2016 ut till Etikhus bostadsrättsprojekt på Sönnermarksvägen i Träslövsläge. Detta är andra gången ett av Etikhus projekt belönas med Varbergs kommuns byggnadspris. Första gången var 2009 för ett flerbostadshus på Snidaregatan i centrala Varberg.

– Vi vill bygga hus som passar in i sin omgivning, som tar vara på det gamla och samtidigt tillför ett nytt historiskt lager i kulturmiljön. Vi är glada och stolta över att än en gång belönas med Varbergs kommuns byggnadspris. Det är en fin motivation för alla oss som jobbar på Etikhus, säger Pär Börjesson, vd Etikhus.

Juryns motivering för Varbergs kommuns byggnadspris 2016 var:

Sönnermarksområdet i Träslövsläge är ett fint exempel på förnyelse som sker med respekt för omgivningens karaktär. Den småskaliga bebyggelsen med tio stycken nybyggda bostadsrätter har anpassats till områdets förutsättningar med omgivande bebyggelse och kopplingen till kyrkan. Man har hämtat sin inspiration från traditionell bebyggelse från helhet med placeringen av byggnaderna ner till detaljutformningen.

Genom att placera bostäderna och uthusen tätt utmed ett krökt promenadstråk ges goda möjligheter till skyddade utemiljöer trots tomtens havsnära och vindutsatta läge. Kombinationen av trähusbebyggelsens ljusa paneler och uthusens röda enklare träfasader knyter an till den traditionella bebyggelsen i Träslövsläge. Snickeridetaljerna har designats med inspiration av äldre bebyggelse med ett modernt uttryck. Gamla och nya stenmurar ramar in utemiljön samtidigt som det ansluter till omgivningen.

Sammantaget framstår Sönnermarksområdet som mycket väl anpassat till den kulturhistoriskt värdefulla omgivningen med god arkitektur genom genomarbetad utformning från delar till helhet. Genom materialval som trä, cellulosaisolering och energieffektiva lösningar visar bebyggelsen på god byggnadsekonomi ur ett livscykelperspektiv. Ett mycket gott exempel på ny bebyggelse med avstamp i platsens historia och tradition som ger mervärden för omgivningen.

För mer information, kontakta Stina Andersson, Etikhus, 0709-67 72 02, stina@etikhus.se.

Bilder på Sönnermarksområdet finns för nedladdning på här.

Etikhus bostadsrättsprojekt på Sönnermarksvägen i Träslövsläge belönades med Varbergs kommuns byggnadspris 2016. FOTO: Mikael Pilstrand.