28 januari 2015

Historiska Putsegården i Lundby kyrkby återuppstår i ny skepnad

Lundby ska få ett nytt landmärke. Den flera hundra år gamla Putsegården i Lundby kyrkby monteras ner och byggs upp på nytt, men nu som en del i ett betydligt större hus. Totalt blir det drygt 40 nya lägenheter i den nya fastigheten.

Putsegården ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt område och uppmärksammades redan på 1940-talet som värt att bevara. Stadsmuseet, dåvarande Historiska museet, gjorde 1948 en uppmätning och fotodokumentation av Putsegården. I dag är husen i så dåligt skick att de inte går att renovera. I stället ska en återuppbyggd Putsegård bli en del av ett nytt hus, som växer över tomten och möter bostadsområdet från 1950-talet på andra sidan av fastigheten.

– Dokumentationen från 1948 är värdefull för att vi ska kunna återskapa även detaljerna från den gamla Putsegården i det nya huset. Formspråket rör sig från Putsegårdens ursprungliga till ett betydligt mer nutida, där vinklar och färger från den under generationer påbyggda Pustegården har inspirerat arkitekten, säger Ulf Werner, Etikhus.

Byggstarten är planerad till sommaren och inflyttning i de nya lägenheterna är planerad till hösten/vintern 2016. Lägenheterna blir på mellan 43 och 120 kvadratmeter och fördelas på tre trapphus, som blir två, tre och tio våningar. De flesta lägenheterna har balkong eller uteplats.

– Vi har i tidigare projekt erfarenheter både från att integrera äldre fastigheter i nya och att bygga i känsliga miljöer. Våra erfarenheter och vår kunskap tilltalade både säljaren och arkitekten och även Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, vilket gjorde att vi fick möjlighet att förvärva och fullfölja projektet, säger Ulf Werner.

För mer information, kontakta Ulf Werner, tfn 0340-50 07 12, ulf@etikhus.se eller Håkan Berndtsson tfn 0723-25 24 12, hakan@etikhus.se.

Putsegarden

Bildtext: Det nya bostadshuset tar tillvara det gamla och låter det växa in i det nya. Totalt blir det drygt 40 nya lägenheter. Illustration: w h a t ! arkitektur

Putsegarden_kartaBildtext: Putsegården ligger i Lundby, ovanför Lindholmen på Hisingen i Göteborg.