5 november 2013

Nu byggs de första bostadsrätterna i Träslövsläge

Detaljplanen för Sönnemarksområdet har nu vunnit laga kraft och det innebär att arbetet kan starta med att bygga de första bostadsrätterna i Träslövsläge. Området ligger i centrala Träslövsläge, eller Läjet som det också kallas, strax väster om kyrkan och tillfart blir från Sönnemarksvägen, som går mellan Skepparevägen och Hästskovägen. I det detaljplanelagda området finns också fyra villatomter. Husen i området kommer att byggas av Varbergsföretaget Etikhus och bostadsrätterna beräknas vara klara för inflyttning hösten 2014.

– Vi kommer att börja schakta inom ett par veckor, så vi hinner med markarbetena innan det blir vinter, säger Ulf Werner, Etikhus.

Fyra bostadsrätter byggs som friliggande hus. De övriga sex bostadsrätterna blir i två längor med tre bostadsrätter vardera. Alla bostadsrätterna byggs i ett plan med möjlighet till loft och har eget förråd. Husen kommer att ha träpanel. Huvudbyggnaderna målas i ljus färg medan fristående uthus/förråd målas i faluröd kulör.

– Läjet är attraktivt och det har under de senaste åren byggts en hel del nya hus här. I Sönnemarksområdet kommer vi att se till att behålla den småskaliga karaktären, så att husen smälter in i det gamla Läjet, säger Ulf Werner.

Arbetet med planen har pågått en tid och det är redan många som har anmält intresse att bo i området.

– Vi vet att det är populärt att bo här och inom kort kommer vi att gå ut med information till de som står på vår intresselista, säger Ulf Werner.

För mer information, kontakta: Ulf Werner, tfn 0340-50 07 12, ulf@etikhus.se

Pressreleasen finns som pdf här: Press_131105_Sonnermark

Karta Sönnemarksområdet
Karta Sönnemarksområdet

Sönnemarksområdet ligger i centrala Träslövsläge.

Illustration Sönnemarksområdet. Arkitekter: SWECO Architects.
Illustration Sönnemarksområdet.
Arkitekter: SWECO Architects.

Bostadsrätterna blir i ett plan med möjlighet till loft. Huvudbyggnaderna målas i ljus färg medan fristående uthus/förråd målas i faluröd kulör.