Projektutveckling av fastigheter

Helhetssyn

Projektutveckling

Etikhus projektutveckling handlar om att förädla mark och fastigheter, både i större och mindre skala. Ambitionen är alltid att det vi skapar passar in i en helhet. Vi ser inte bara till de enskilda husen utan även till hur husen ska interagera med kringliggande bebyggelse och med närmiljön.

I områden utanför centralorterna skapar vi nya bostadsområden med tomter för byggnation av villor, parhus och flerbostadshus. Vi satsar också på våra serviceorter och bostadsområden med en blandning av olika upplåtelseformer. Ett annat exempel på projektutveckling är när centrala fastigheter kan ges ökad byggrätt, vilket innebär att fler får möjlighet att bo i centrum. När fler bor i centrum ökar underlaget för det som gör att vi får en levande och attraktiv stadsmiljö – handel, nöjen, service, kollektivtrafik, kulturutbud med mera.

Om du har en idé om ett utvecklingsprojekt, på egen mark eller annans, kontakta gärna Ulf Werner (ulf@etikhus.se, 0733- 62 54 31) eller Pär Börjesson (par@etikhus.se,  0733-62 54 30) för en förutsättningslös diskussion.

Pågående projekt

Avslutade projekt