Avslutade projekt projektutveckling

Brf Teckningsläraren

Åtta bostadsrätter fördelat på två huskroppar. Det ena huset är i ett och ett halvt plan och har två bostadsrätter, det andra huset har tre våningar och innehåller sex bostadsrätter. I projektet valde vi att bevara det gamla befintliga bostadshuset med sin speciella karaktär från teckningsläraren och konstnären Lennart Linjer.

Plats: Engelbrektsgatan/Thulegatan, Varberg
Arkitekt: Leif Håkansson/Peter Malmberg
Byggår: 2009–2010