Pågående projekt projektutveckling

Bua Hamnplan

Etikhus vann Varbergs kommuns markanvisningstävling våren 2019 för Bua hamnplan. Det nya bostadsområdet ska ligga i den centrala och havsnära miljön vid innersta kajen i hamnen, mellan parkeringen och villaområdet. Arkitekten har hämtat inspiration från traditionella fisklägens mysiga gytter, med hus i olika storlekar och upplåtelseformer som skyddar varandra från väder och vind. Befintliga gångstråk bevaras och kompletteras med en park, mötesplatser och utrymme för verksamheter.

Bua är en populär och levande serviceort som ligger ungefär två mil norr om centralorten i Varberg. De drygt 2000 invånarna har tillgång till förskolor, F–9-skola, läkare, tandläkare, matbutik, restauranger och allmänna kommunikationer. Förutom fiskehamnen finns också småbåtshamn, gästhamn och en sjöräddningsstation.

Hela projektet Bua hamnplan genomsyras, liksom alla Etikhus projekt, av ett långtgående hållbarhetstänk. Det kommer bland annat att finnas solceller på taken och laddstationer för elfordon. Alla hus Etikhus bygger har även Homeside ett smarta energihem, en teknik som gör boendet enklare, tryggare, bekvämare och som dessutom sparar både pengar och miljö.

Plats: Bua, Varberg
Arkitekt: Radar arkitektur & planering
Säljstart: Datum sätts när Varbergs kommuns detaljplanarbete avslutats

Läs mer om försäljningen av Bua hamnplan här.

Bilderna nedan är illustrationsbilder från vårt bidrag till Varbergs kommuns markanvisningstävling.