Pågående projekt projektutveckling

Fyrstrandsbyn

Fyrstrandsbyn är ett nytt villaområde i en lugn och lantlig miljö, på cykelavstånd från Varberg och nära till Göteborg. 59 villor har byggts i tre etapper och nu planeras etapp 4, med ytterligare 46 bostäder. Vi har utvecklat konceptet och kommer till skillnad från tidigare etapper nu erbjuda två olika boendeformer; villor och parhus.

Fyrstrandsbyn planeras och byggs utifrån ett trivselperspektiv, som underlättar gemenskapen i grannskapet. I stället för att planera varje villa och trädgård för sig har ett helhetsgrepp tagits på området, som gör det vackert, harmoniskt och dessutom säkert. Lokalgatorna är smala och har anlagts för en lugn trafikmiljö. Genom kvarteren finns smitvägar, gångar som ersätter barnens hemliga stigar hem till kompisarna.

Enhetliga häckar och träd har planterats. Trädgårdarna är stora med plats för både altan, studsmatta och hobbyodling för den som önskar. I den bördiga jorden har det tidigare bland annat odlats potatis.

Villorna är i storlekar från cirka 100 kvm upp till cirka 250 kvm i ett flexibelt system, där det också går att komplettera med tillbyggnader efterhand som behov av mer yta växer.

Plats: Trönningenäs, Varbergs kommun
Arkitekt: Radar Arkitektur och Planering

Läs mer  här.