Pågående projektutveckling

Fyrstrandsbyn

I två etapper har snart har 46 fristående villor byggts i ett helt nytt bostadsområde, Fyrstrandsbyn, sju kilometer norr om Varbergs centrum. Nu pågår detaljplanearbete av ytterligare 13 tomter i en tredje etapp. Tomterna är stora med plats för både en trädgård och för den som vill det, egen grönsaksodling. Hela området har fått en harmonisk och enhetlig karaktär.

Även i etapp 3 kommer villorna kunna byggas i storlekar från cirka 100 kvm upp till cirka 250 kvm i ett flexibelt system, där det också går att komplettera med tillbyggnader efterhand som behov av mer yta växer. Här får du ett modernt boende i en lugn och lantlig miljö, på cykelavstånd från Varberg och nära till Göteborg.

Fyrstrandsbyn har planerats och byggts utifrån ett trivselperspektiv, som underlättar gemenskapen i grannskapet. I stället för att planera varje villa och trädgård för sig har ett helhetsgrepp tagits på området, som gör det vackert, harmoniskt och dessutom säkert. Lokalgatorna är smala och har anlagts för en lugn trafikmiljö. Genom kvarteren finns smitvägar, gångar som ersätter barnens hemliga stigar hem till kompisarna.

Enhetliga häckar och träd har planteras. Trädgårdarna är stora med plats för både altan, studsmatta och hobbyodling för den som önskar. I den bördiga jorden har det tidigare bland annat odlats potatis.

Plats: Trönningenäs, Varbergs kommun
Arkitekt: Radar Arkitektur och Planering
Säljstart etapp 3: Vintern 2018/19

Anmäl ditt intresse för etapp 3 här.