Bostadsrätt i Varberg - Exteriörbild
Pågående projekt projektutveckling

Kvarteret Tärnan

Hus som byggs i trä med detaljer som läggs extra mycket omtanke på. Tärnan i Oskarsdal i Varberg blir ett hållbart och levande kvarter, bara några minuters promenad från torget, järnvägsstationen och havet.

Etikhus har köpt fastigheterna i kvarteret Tärnan, där den för varbergarna mest (ö)kända är den nedlagda Nynäsmacken. Vi har nu möjlighet att skapa ett nytt kvarter som tillför något till Varberg och grannskapet, ett hållbart och levande kvarter där människor trivs. Det kommer att bli 80 bostadsrätter och 7 stadsradhus.

Varbergs kommun lämnade hösten 2018 positivt planbesked för kvarteret Tärnan. Under våren och sommaren 2019 gör Etikhus förberedande utredningar för att Varbergs kommun hösten 2019 ska kunna starta detaljplanearbetet.

Arbetet med hur utformning av kvarteret till slut ska bli sker tillsammans med Radar arkitektur och planering, i dialog med grannar, referensgrupp och andra berörda.

Plats: Kyrkogårdsvägen/Västkustvägen, Varberg
Arkitekt: Radar arkitektur och planering
Försäljning pågår

Läs mer och anmäl ditt intresse här.

Karta som illustrerar var området ligger i Varberg.