Avslutade projekt projektutveckling

Brf Putsegården

Etikhus har byggt ett mycket speciellt hus med 44 lägenheter i Lundby på Hisingen i Göteborg. Fastigheten ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt område i skarven mellan Lundby gamla kyrkby och ett bevarandevärt bostadsområde från 1950-talet. Tidigare fanns här ett flera hundra år gammalt hus, Putsegården. Putsegården uppmärksammades redan på 1940-talet som värt att bevara och Stadsmuseet, dåvarande Historiska museet, gjorde en uppmätning och fotodokumentation av Putsegården 1948. Putsegården var i början av 2000-talet i så dåligt skick att den inte gick att renovera. Istället finns här nu en återuppbyggd Putsegård, efter dokumentationen från 1948. Ur gårdens ekonomibyggnad växer ett tio våningar högt modernt hus fram, som både i form och rent fysiskt lutar mot 1950-talsbebyggelsens punkthus på andra sidan gatan. Formspråket rör sig från Putsegårdens ursprungliga till ett betydligt mer nutida, där vinklar och färger från den under generationer påbyggda Pustegården har inspirerat arkitekten.

Plats: Inägogatan, Lundby på Hisingen i Göteborg.
Arkitekt: w h a t ! arkitektur
Byggår: 2015–2016

Ur 1700-talsgårdens ekonomibyggnad växer ett tio våningar högt modernt hus fram, som både i form och rent fysiskt lutar mot 1950-talsbebyggelsens punkthus på andra sidan gatan. FOTO: Superstudio.