Pågående projekt projektutveckling

Skårs

I Gällinge, där det böljande öppna landskapet möter skogen, ligger det populära turistmålet Skårs gård. Gården med tillhörande jordbruksmark och skog har anor från 1800-talet.

När en storm svepte in över höjden och fällde en del av skogen skapades helt nya förutsättningar. Marken styckades av från Skårs gård och där har Etikhus nu fått möjligheten att bidra till ortens utveckling genom att bygga 30 villor i sex tun i den by vi kallar Skårs.

I Gällinge finns förskola, F-5-skola och en omtyckt lanthandel. Kungsbacka nås på 15 minuter, och centrala Göteborg på 40 minuter.

Genom att Etikhus tillsammans med KAKA Arkitekter tagit ett helhetsgrepp på hus, färgsättning och kringmiljö blir Skårs vackert och harmoniskt redan från början. Husen blir klassiska och välplanerade i naturnära toner som gör att de blir en del av omgivningarna.

Utformningen av tunen bygger på en radiell tomtindelning där det gemensamma tunet är den centrala knutpunkten var ifrån tomterna sedan sträcker ut sig mot den omgivande skogen. Trädgårdarna är stora med gott om plats för grill, odling och kanske till och med djur. I slitsarna mellan husen bjuds naturen in och blir en del av tomten. Bostäderna och garagen är roterade kring sin egen axel för att skapa spännande rumsligheter och tydliggöra zonindelningarna.

Tack vare möjligheterna att välja mellan olika hus kan alla trivas här, ensamstående, par och familjer, yngre och äldre.

Plats: Gällinge, Kungsbacka kommun
Arkitekt: KAKA Arkitekter
Byggstart: april 2021

Läs mer om försäljningen av Skårs här.