Pågående projekt projektutveckling

Västerport

Västerport blir en levande, hållbar, välkomnande och attraktiv ny stadsdel i centrala Varberg. I en första etapp byggs här 500 bostäder, tillsammans med lokaler och hotell. När järnvägen flyttas ner i en tunnel knyter de nya bostadskvarteren samman Varbergs innerstad med hamnen. Den kommande nya järnvägsstationen ligger alldeles i närheten.

Etikhus tävlingsbidrag ”Mer än ett hus” är ett av de vinnande förslagen i Varbergs kommuns markanvisningstävling för Västerport. Etikhus förslag, som är framtaget i samarbete med Radar arkitekter, Norlandia Care, Monsén arkitekter och Joels brygga, innehåller bostadsrätter, äldreboende som hyresrätter, förskola samt restaurang.

I sin motivering till varför just Etikhus bidrag blev utvalt skriver juryn bland annat följande:

”Ett spännande och lekfullt förslag som utvecklat ett starkt koncept utifrån en flört med hamnens lasta, lossa, stuva och trava. Resultatet är ett starkt hörn utmed kajstråket som balans till den södra hörnan mot Hamntorget. Genom få medvetna kulör- och materialval skapas en sammanhållen helhet som bryts upp av utstickande burspråk, tittskåp och balkonger. Med hög detaljeringsgrad i sinnligt utförande signalerar projektet intimitet och frihet. … Mer än ett hus är ett gediget och grundligt genomarbetat förslag som har förutsättningar att vara vad det lovar – mer än ett hus. Med ett starkt koncept kring förskola, äldreboende och restaurang tillsammans med en spänstig gestaltning, är detta ett förslag som kommer att kunna bli ett av guldkornen i den nya stadsdelen.”

Den bostadsrättsförening som är en del av Etikhus förslag innehåller cirka 20 bostadsrätter, i storlekar från två till fem rum och kök. Bostadsrätterna ligger längs Kajstråket respektive mot Magasinsgatans förlängning ner till hamnen.

Nu pågår bearbetning av Etikhus tävlingsförslag, parallellt med kommunens arbete med detaljplanen. Här ingår även planering av byggtid och säljstart. Mer information om Västerport finns på kommunens hemsida här, där även Etikhus tävlingsförslag finns att läsa.

Anmäl i formuläret nedan om du vill få mer information om Etikhus kommande projekt i Västerport.

 

Anmälan till intresselista - Västerport

Jag är intresserad av att få mer information om Etikhus projekt i Västerport.