17 oktober 2016

Putsegården ”Ett konststycke i bevarande”

Magasinet Metall i Arkitekturen skriver i senaste numret om Etikhus projekt Putsegården, under rubriken ”Ett konststycke i bevarande”. Putsegårdens aluminiumfasad lyfts fram som ett av sju exempel på ”nordiska metallfasader som bär vackra, tåliga, innovativa, glänsande, transparenta och miljöeffektiva beklädnader i stål och metaller”. Aluminiumplåt valdes till fasaden på grund av sin långa hållbarhet och låga vikt.

I Putsegården finns 44 nybyggda bostadsrätter, där arkitekturen tar avstamp i ritningar från en väldokumenterad gård från1700-talet och avlutas i ett modernt hus. Enligt artikeln har arkitekterna ”med en stor portion mod och innovation lyckats tillföra platsen ett nytt historiskt lager”.

Metall i Arkitekturen ges ut av branschföreningen Svensk Byggplåt. Syftet är att vara en inspirations- och informationskälla till framgångsrik arkitektur och byggnation. Genom att visa på enastående metallarkitektur från hela världen och presentera nya produkter, idéer och innovationer, vill magasinet visa på både verkligheter och möjligheter. Metall i Arkitekturen kommer ut två gånger om året och riktar sig i första hand till arkitekter, fastighetsägare och byggherrar.