8 november 2016

Snart dags för etapp 2 i Fyrstrandsbyn

För ett knappt år sedan startade försäljningen av etapp 1 med de första 25 tomterna i Fyrstrandsbyn i Trönningenäs, strax norr om centrala Varberg. Försäljningen av etapp 1 är nu slutförd och de första familjerna flyttar snart in i sina nya hus.

I januari/februari 2017 startar försäljningen av etapp 2 med ytterligare 21 tomter.

I Fyrstrandsbyn har vi tagit ett helhetsgrepp, så att området blir en harmonisk plats att bo i redan från början. Hus i olika storlekar kan väljas, i färger och med material som passar ihop med grannhusen. Lokalgatorna är utformade så att det blir en lugn och säker trafikmiljö. Enhetliga häckar och träd planteras. Mellan de stora tomterna byggs så kallade smitvägar till kompisar eller promenader i omgivningen.

Mer information om husen, tomterna och miljön i Fyrstrandsbyn finns här. Anmäl intresse för en tomt i Fyrstrandsbyn etapp 2 här.

Planerad inflyttning i etapp 2 i Fyrstrandsbyn är från våren 2018.