14 juni 2019

Stort intresse för kvarteret Tärnan

Solen sken och vegoburgarna från den ditrullade foodtrucken doftade ljuvligt. Folk i alla åldrar strömmade till. Den 11 juni hade Etikhus en träff i kvarteret Tärnan i Oskarsdal i Varberg, för att berätta om Etikhus planer för området och att hämta inspiration från de som bor i närheten. Närmare hundra personer kom, frågade, lyssnade och delade med sig av sina tankar och idéer. Flera valde också att direkt anmäla sig på Etikhus hemsida för att få löpande information om projektet.

Under kvällen diskuterades bland annat trafiken, både under byggtiden och när området är klart, hur höga husen blir, vilka typer av bostäder och lokaler det blir och eventuellt buller från Västkustvägen. Detta är frågor som är centrala i det kommande detaljplanearbetet. När det gäller bostadstyper beror planeringen här på intresse från de som vill flytta hit. Ett viktigt besked är att biltrafik till och från kvarteret kommer att ske via den nu blockerade entrén till rondellen på Västkustvägen. Det blir däremot inte någon vidare passage därifrån till andra gator i området.

Idéer och förslag som kom in handlade om bland annat kafé, restaurang, bageri, blomsterbutik, tvätteri, yogastudio, bil- och cykelpool, gemensamhetslokal, gästlägenhet, skönhetsvård, tvätteria, träningslokal, öppen förskola, lokaler för återbruk samt gemensam takterass.

Läs mer om kvarteret Tärnan här, där du också kan anmäla dig på intresselistan.