25 oktober 2015

Sveriges Byggindustrier uppmärksammar Etikhus kvalitetsarbete

Vi blev Poveldiplomerade tidigare i år och nu uppmärksammar Sveriges Byggindustrier  vårt arbete med ISO-revisioner för att klara certifikat inom ISO 9001-kvalitet och ISO 14001-miljö. Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Läs mer här.