6 oktober 2009

Teckningsläraren

De två husen i bostadsrättsföreningen Teckningsläraren i Varberg är ett av resultaten av vår satsning på flerbostadshus. Här renoverade vi först ett redan befintligt hus och gjorde om det till två lägenheter. Strax intill uppförde vi därefter ett helt nytt hus i samma stil och med sex lägenheter.