23 maj 2018

Tegelfasaden på BRF Krukmakaren sticker ut

Vi kan se fram emot en väldigt vacker och speciell tegelfasad i de hus som Etikhus nu bygger i centrala Varberg. I dagarna har montaget börjat av de handslagna danska tegelstenarna av märket Petersen Coverbricks. Teglet förankras i en träkonstruktion med hjälp av skruvar genom hål i överkanten av varje sten. Förankringen döljs av stenen ovanför och det finns ingen risk att de kan lossna, exempelvis när det blåser rejält. I hörnen, där teglet möts blir det en extra plåtdetalj, som tydliggör hörnet. Petersen Coverbricks refererar till vingtegel/skärmtegel, som har använts i flera hundra år. Inspiration har bland annat hämtats från ett konstmuseum utanför Köpenhamn, vilket är det referensobjekt med samma typ av fasad som ligger närmast Varberg. BRF Krukmakaren är klart för inflyttning våren 2019.