19 februari 2018

Två första elbilarna

De två första av elva Renault Zoe elbilar till Etikhus personal har nu levererats. Etikhus har tagit fram ett erbjudande för att göra det enklare och ekonomiskt attraktivt för medarbetarna att byta sin privata bil till en elbil. På detta sätt kan Etikhus driva företagets engagemang inom hållbarhet tillsammans med medarbetarna. Etikhus har också ett utbytesprogram för transportbilar och tjänstebilar, med en successiv övergång från diesel till el. Satsningen på elbilar är en del i Etikhus strävan efter att bli ett fossilfritt företag.