12 juni 2018

Två tomter i Fyrstrandsbyn nu tillgängliga

Två tomter från de inledande etapperna, som tidigare varit bokade, har blivit tillgängliga igen. Sedan vi startade försäljningen av tomter i Fyrstrandsbyn har prisutvecklingen på tomter och hus i regionen fortsatt uppåt, men för dessa två tomter gäller fortfarande ursprunglig prissättning. Inflyttning kan här ske redan före nästa sommar, om avtal tecknas senast i augusti eller september.

För mer information om dessa två tomter, kontakta David Norrman0709-67 72 01, david@etikhus.se.

Försäljningen av etapp 3 med 13 ytterligare tomter startar första kvartalet 2019, med inflyttning från våren 2020.