15 oktober 2017

Väderkvarnen i Trönningenäs blir ljussatt

Etikhus skänker pengar till Anders Larssons stiftelse kvarnen i Trönningenäs så att kvarnen kan bli ljussatt. Väderkvarnen som byggdes 1899 är ett kännetecken för bygden och ett minne från det gamla jordbrukslandskapet. Den har även funktion som landmärke, synlig från såväl staden, havet och bygden runt omkring. Någonting för Trönningenäsborna att vara stolta över.