Avslutade projekt projektutveckling

Brf Krukmakaren

40 bostadsrätter har byggts i kvarteret Krukmakaren i Varberg, precis där stadens kärna övergår till mindre bostadshus och villor. De tre husen ligger i hörnet Malmgatan 3 – Fredsgatan 13. Ett hörnhus och ett hus utefter vardera gata.

Husen har vackra tegelfasader i olika nyanser som ger byggnaderna ett eget liv, samtidigt som det passar väl in i omgivande bebyggelse. Gestaltningen utan takutsprång skapar en visuell enhet mellan fasad och tak.

Plats: Malmgatan/Fredsgatan, Varberg
Arkitekt: Fredblad arkitekter, Halmstad
Byggår: 2017/2019