Pågående projektutveckling

Brf Krukmakaren

40 bostadsrätter byggs i kvarteret Krukmakaren i Varberg, precis där stadens kärna övergår till mindre bostadshus och villor. Det blir tre hus, placerade i hörnet Malmgatan 3 -Fredsgatan 13. Ett hörnhus och ett hus utefter vardera gata.

Husen får vackra tegelfasader i olika nyanser som ger byggnaderna ett eget liv, samtidigt som det passar väl in i omgivande bebyggelse. Gestaltningen utan takutsprång skapar en visuell enhet mellan fasad och tak.

Plats: Malmgatan/Fredsgatan, Varberg
Arkitekt: Fredblad arkitekter, Halmstad
Byggår: 2017/2019